آرشیو روزانه: شهریور ۱۷, ۱۳۹۷

سوالات متداول سونوگرافی

سوالات متداول سونوگرافی سوالات متدوال سونوگرافی زمان انجام غربالگری بارداری چه زمانی است ؟ سونوگرافی غربالگری تنها در دو مرحله انجام می شود . مرحله اول هفته ۱۱ تا ۱۳ و مرحله دوم هفته ۱۸ تا ۲۲ می باشد . غربالگری مرحله سوم ندارد . اگر زمان انجام غربالگری اول گذشته باشد امکان انجام غربالگری […]

read more »