استرابیسم

استرابیسم

استرابیسم یکی از مشکلات چشمی است که به معنای ناهمگونی چشمها نسبت به یکدیگر می‌باشد و در واقع نگاه چشمها به جهات مختلف است. ناهمگونی چشمها گاهی همیشگی و گاهی فقط به صورت موردی پیش می‌آید. فرد متبلا به این عارضه به گونه‌ای است که در عین حال یک چشم به سمت مقابل نگاه می‌کند و چشم دیگر به سمت داخل، خارج یا بالا می‌چرخد. چشم چرخیده برخی مواقع به وضع اصلی و مستقیم برمی‌گردد و چشم مستقیم از موقعیت خود خارج می‌شود.

استرابیسم

استرابیسم اطفال

استرابیسم بین اطفال بسیار شایع است و آمار به دست آمده حاکی از این است که حدود ۴% از کودکان دچار این عارضه هستند. با این وجود احتمال بروز این مشکل در سنین بالاتر هم وجود دارد. شیوع استرابیسم در پسران و دختران مساوی است و برخی مواقع احتمال ابتلا فامیلی نیز مشاهده شده است.

بینایی و مغز

هنگامی که دو چشم حالت طبیعی داشته باشند، یک دید دو چشمی عادی حاصل می‌شود که هر دو چشم به یک نقطه می‌نگرند. بخش بینایی مغز، دو تصویر به دست آمده را به شکل یک تصویر سه بعدی ترکیب می‌کند. اما در حالت استرابیسم، یکی از چشمها از موقعیت خود خارج شده و در نتیجه دو تصویر متفاوت به مغز فرستاده می‌شود، در یک کودک خردسال، مغز تصویر چشم منحرف را نادیده می‌گیرد و فقط تصویر چشم مستقیم را قبول می‌کند. این موضوع باعث از میان رفتن درک عمق و دید دو چشمی در کودک می‌گردد. یعنی متاسفانه در کودکان حذف تصویر چشم منحرف سریعاً روی می‌دهد و منجر به عارضه‌‌ی تنبلی چشم یا آمبلیوپی می‌شود. در افراد بالغ دچار استرابیسم مغز توانایی پذیرش تصویر هر دو چشم را دارد و به همین دلیل به دو بینی دچار می‌شوند. به عبارتی مغز قادر به حذف تصویر چشم منحرف نیست.

 آمبلیوپی

قرار گرفتن طبیعی چشم‌ها در کودکان باعث تکامل دید مناسب آنها می‌شود. قرار گیری غیر طبیعی مثل عارضه‌ی استرابیسم، موجب کاهش دید یا آمبلیوپی خواهد شد. مغز تصویر چشم بهتر را تشخیص می‌دهد و تصویر چشم ضعیف‌تر یا آمبلیوپیک را حذف می‌کند. این امر حدوداً در ۵۰% کودکان مبتلا به استرابیسم رخ می‌دهد.

آمبلیوپی با بستن چشم بهتر، تقویت و بهبود بینایی چشم ضعیف‌تر قابل درمان است. چنانچه آمبلیوپی در سالهای اولیه‌ی زندگی تشخیص داده شود، درمان آن معمولاً‌ با موفقیت همراه است. اما اگر این درمان به تعویق بیافتد، آمبلیوپی دائمی می‌شود. مسلماً هر چقدر آمبلیوپی سریعتر مورد درمان قرار بگیرد، دید بهتری را به دنبال دارد.

پاسخ

چهار × پنج =

Call Now Button